توضيحات پروژه

ماهیت شیمیایی

رزین پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک UP-810 یک رزین برمبنای ایزوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته متناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمری این رزین و نیز استفاده از ادتیوهای مخصوص، این رزین مقاومت فوق العاده در برابر نور UV و شرایط سخت بیرونی دارد.

موارد کاربرد

با توجه به فعالیت بسیار بالای رزین، جهت مصارف SMC,BMC پیشنهاد می شود. به راحتی توسط مواد ویسکوز کننده، تیکسوتروپ شده و با ادتیوهای کاهش دهنده جمع شدگی حجمی سازگار است. همچنین این رزین به صورت ویسکوز پایین و متوسط جهت مصرف به دو روش اسپری و روش دستی جهت دیگر مصرف کامپوزیت قابل مصرف می باشد.

خصوصیات رزین پخته نشده

ویسکوزیته جهت BMC, SMC (سانتی پواز در دمای ۲۵ درجه) مایع ویسکوز شفاف
رنگ گاردنر حداکثر ۴
درصد جامد ۵۸-۶۲ درصد
ویسکوزیته جهت مصرف اسپری ۲۰۰-۳۰۰
ویسکوزیته جهت مصرف دستی ۴۰۰-۶۰۰
عدد اسیدی حداکثر ۲۰ Mg koh/gr
دانسیته ۱/۱ درصد+_۲۰%

خصوصیات رزین پخته نشده

مشخصات کششی ۸۰ مگاپاسکال
مدول کششی ۳/۶ گیگاپاسکال
HDT ۱۱۰ درجه سانتی گراد
سختی حداقل ۳۵ بار کل
ازدیاد طول در نقطه شکست ۱/۵ بار کل

نحوه پخت

در استفاده به روش BMC,SMC: مقدار ۱ تا ۱/۵ درصد TBPB(Trigonex-C) و در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد

در روش های دیگر: مقدار ۱% کبالت ۱۵ فلز+ ۵/۱% MEKP

نکات ایمنی

رزین فوق کاملا آتشگیر است. پوشیدن دستکش ضدحلال مناسب و استفاده از ماسک ضدگاز توصیه می شود.

شرایط نگهداری

این رزین در ظروف بسته بندی اولیه همیشه سرپوشیده در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نورخورشید نگهداری شود.

پایداری

حداکثر ۵ماه از زمان تولید

  • روزیتان رزین سپاهان, غیراشباع, ایزوفتالیک, وینیل استر, ارتوفتالیک, اشباع, الکید, پلی استر, ایرانیت, ورق سقفی, ماستیک سنگ, فایبرگلاس اصفهان, رنگ و رزین سنگ
  • پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک UP-801