رزین آلکید، رزینی از نوع پلی استر اشباع است که در آن از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده و بوسیله روغن ها به عنوان پلاستی سایزر داخلی تغییر یافته و اصلاح گشته و این اصلاح به منظور انعطاف پذیری زنجیره انجام می شود.
الکید از دو کلمه ی الک از الکل و ید از اسید تشکیل شده شاید بدین دلیل که مواد به کار رفته جهت تولید این رزین ها متشکل از پلی ال ها، اسیدهای چند ظرفیتی و روغن ها است. ولی با وجود شناخت استر و پلی استر و پلی استر اشباع، باید گفت اساس نامگذاری فوق درست و علمی نیست.
دسته ای از پلی استرها هستند که در آن از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است.
این مواد بیشتر در صنایع رنگ و رزین همچون تولید رنگ های هوا خشک و روغنی جهت استفاده در ساختمان ها به کار برده می شوند.
تعریف رزین آلکید بر مبنایDIN آلمان
رزین های الکید، نوعی رزین پلی استر اشباع اند که با ترکیب استریفیکاسیون الکل های چند ظرفیتی با کربوکسیلیک اسیدهای چند عاملی بدست می آیند که بوسیله روغن های طبیعی اصلاح می شوند این رزین ها در سال ۱۹۲۵ تولید شده و تاکنون ۹۱ سال دارند و تحول شگرفی در صنعت رنگ را داشته اند. در دهه ۷۰و۸۰ بیشترین تمرکز بر روی این تیپ رنگ ها در اروپا (در زمینه تولید الکید ۲۰ کارخانه فعالیت داشت که البته نیمی از آن ها واقع در آلمان بود) بوده است.

دسته بندی رزین های الکیدی:
مطابق با استاندارد آلمان رزین های الکیدی به سه دسته اصلی به شرح زیر دسته بندی می شوند:

  • Short Oil با طول روغن۳۰-۴۰
  • Medium Oil با طول روغن۴۰-۵۰
  • Long Oil با طول روغن۵۰-۶۰

رزین های الکیدی را نیز مثل پلی استر اشباع به دو گروه خشک شونده در تماس با اکسیژن با H آزاد و هیدروکسیل پایین و گروه دیگر دارای هیدروکسیل بالا که کوره ای و یا اسید کیور می باشند.
موارد کاربرد این رزین ها بیشتر در جلاها، آسترها، رنگ های ساختمانی، اتومبیلی و تزیینی می باشد.